Kjell Samkopf
Activities as a Composer | Virksomhet som komponist

Kjell Samkopf's involvement in music includes chamber and orchestral music, electro-acoustic works, music for choreographed dance, documentary and art house films, television productions, music for educational purposes and a number of works for percussion. He has written over 50 commission works, among these are compositions for the Bergen Philharmonic Orchestra, The Swedish Radio, Bergen Wind Quintet, the Norwegian Broadcasting Co., Norwegian Cultural Council, Collage Dance Company, Ultima - Oslo Contemporary Music Festival, the Festival of Northern Norway, Eirik Raude and Kjell Tore Innervik.

Music for dance has a central position in Samkopf's production. He has written music for nine whole night dance performances. His co-operation with the choreographer Lise Nordal deserves special mention. In addition to their involvement with numerous short ballets they have made six whole night performances together: Aqua (1986), Tidevann (Tide) (1990), Til Elise (1996), Entré (2000), Silent Gliss (2004) and V (2018) .

A red thread in Samkopf's work as a composer has been a development towards sound. From composing for traditional instruments he has gradually augmented his sound palette to include electro-acoustics and an increasing number of untraditional sound-making objects. In his two out-door concerts Sandvika September 8, 1991 and Oslo October 3, 1992 the main instrumentarium was ten large sound scupltures by the artist Sverre Hoel. The last step in this development is his two sonographic CDs Mårådalen Walk (1994), containing recordings of footsteps, and Mountain Listening (1998), containing five sonographical portraits of people listening. These CDs also reveals Samkopf's engagement of the relationship between art and nature. Together with the Dutch composer and sonographer Floris van Manen, Samkopf has made a CD trilogy ”An Act of Listening”; in 2002 they released ”Music for Large Mountain and Vibraphone”, and the second CD, ”Listening Ahead - Marimba and Town Hall”, was launched 2010, and "iiwii" was finished in 2017.

Kjell Samkopf was the Festival Composer at the Festival of Northern Norway in 1985.

Kjell Samkopf har skrevet kammermusikk, orkestermusikk, elektroakustiske verk, musikk til dans, film og NRK-produksjoner, musikk til undervisningsbruk og en rekke verk for slagverk. Han har skrevet over 50 bestillingsverk bl.a. til Musikkselskapet Harmonien, Sveriges Radio, Bergen Blåsekvintett, NRK, Norsk kulturråd, Collage Dansekompani, Ultima, Festspillene i Nord-Norge, Eirik Raude og Kjell Tore Innervik.

Musikk til dans inntar en sentral plass i Samkopfs produksjon. Han har bl.a. skrevet musikk til ni helaftens danseforestillinger. Hans samarbeid med koreografen Lise Nordal står her i en særstilling. Foruten flere korte balletter har de sammen laget seks helaftens forestillinger; Aqua (1986), Tidevann (1990), Til Elise (1996), Entre (2000), Silent Gliss (2004) og V (2018).

En rød tråd i Samkopfs kompositoriske arbeid har vært en utvikling i retning av lyd. Fra å skrive for tradisjonelle besetninger, har han gradvis utvidet lydpaletten til å omfatte elektronikk og stadig mer utradisjonelle lydgivende gjenstander. I de to utendørskonsertene Sandvika 8. september 1991 og Oslo 3. oktober 1992, var hovedinstrumentariet ti store lydskulpturer av billedkunstneren Sverre Hoel. Siste steg i denne utviklingslinjen er hans to sonografiske CD-utgivelser Mårådalen Walk (1994), som inneholder opptak av skritt, og Mountain Listening (1998), som er fem sonografiske portretter av mennesker som lytter. Disse viser også til Samkopfs opptatthet av forholdet mellom kunst og natur. Sammen med den nederlandske komponisten og sonografen Floris van Manen har Samkopf laget en CD triologi «An Act of Listening». I 2002 utkom «Music for large Mountain and Vibraphone» og i 2010 ble «Listening Ahead - Marimba & Town Hall» lansert, og i 2017 kom «iiwii».

Kjell Samkopf var festspillkomponist under Festspillene i Nord-Norge 1985.