Kjell Samkopf
En Arbeidsbok for Vibrafonister og Marimbaister

En Arbeidsbok for Vibrafonister og Marimbaister

Prosjektbeskrivelse pr. 1. januar 2011


En Arbeidsbok for Vibrafonister og Marimbaister er et arbeid jeg har holdt på med i over 25 år. Arbeidet har i årenes løp utviklet seg til å bli et omfattende læreverk bestående av i alt syv bøker. Disse retter seg i første omgang til studenter på universitets- og høgskolenivå. Bøkene presenterer imidlertid problemstillinger som utøvende marimbaister og vibrafonister vil arbeide med i løpet av hele sin profesjonelle karriere.

Selv om disse bøkene kan benyttes med utbytte av vibrafonister og marimbaister innen alle musikalske sjangre, er de skrevet med den klassiske utøveren i tankene.


Læreverket består av tre deler:

- DEL I: A Book of Essays

Dette er en essaysamling som omhandler sentrale problemstillinger i den prosessen det er å utvikle seg til en utøvende kunstner. Den henvender seg til alle musikkstudenter på høgskolenivå, ikke bare til slagverkere.


- DEL II: En Arbeidsbok for Vibrafonister og Marimbaister

Denne delen omhandler vesentlige instrumentaltekniske aspekter ved det å spille marimba og vibrafon.
På grunn av stoffets omfang er det fordelt på fem bøker.

Bok 1: Om å spille Marimba og Vibrafon

Bok 2: Om å øve Skalaer og Akkorder

Bok 3: Instrumental Teknikk I

Bok 4: Instrumental Teknikk II - Tremolo

Bok 5: Om Improvisasjon

- DEL III: A Book of Etudes

Dette er en samling på 45 etyder, der den ene halvparten er for solo vibrafon og den andre for solo marimba. I disse 45 etydene vil de instrumentaltekniske temaene som er omtalt i Del 2 bli satt inn i en musikalsk sammenheng. Etydene vil samtidig utgjøre et variasjonsverk i 45 satser, der alle etydene/satsene sammen danner et hele. En framføring vil (vanligvis) bestå av et utvalg av noen satser. Men verket kan imidlertid også (selv om det nok ikke vil skje så ofte) spilles i sin helhet. Hver etyde/sats vil være på 2 til 5 sider, med en spilletid på 2 til 6 minutter. Samlet spilletid vil være ca. 3 timer.«En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister» blir mitt pedagogiske og kompositoriske credo.
Den vil bli utgitt på Musikk-Husets Forlag i forbindelse med min 60-årsdag i 2012.

Tilbakemeldinger fra kolleger og studenter er en viktig faktor i arbeidet. Hvis du har noen synspunkter og tanker omkring det materialet jeg har lagt ut her, så er jeg veldig takknemmelig hvis du vil dele disse med meg.
Send meg i så fall en e-post .