Kjell Samkopf
Arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister













Arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister er nå under utgivelse.
De to første bøkene i selve arbeidsboken er nå i salg. Hele "A Book of Etudes" er også nå i salg i tre bind.


  • Prosjektbeskrivelse (norsk) | Prosjektbeskrivelse, pr. 1. januar 2014
  • Project Description (English) | Prosjekt description, January 1, 2011
  • Kjøp bøker | The books can be bought from Musikk-Husets Forlag